Książka korespondencyjna SQL 3.000

Książka korespondencyjna to program służący do rejestracji wszelkiej poczty wychodzącej jak i przychodzącej. W wersji sieciowej przy poczcie wewnętrznej między oddziałami firmy pozwala na monitorowanie przebiegu naszej przesyłki. Dzięki zaawansowanej filtracji możemy sprawnie wyszukać interesującą nas przesyłkę zarówno w poczcie przychodzącej jak i wychodzącej.

Główne okno programu:

Każdą korespondencję wychodzącą lub przychodzącą należy zarejestrować w systemie.

Nowy dokument - poczta wychodząca:

Nowy dokument - poczta przychodząca:

Nowe funkcje programu dają możliwość ustawienia obiegu dokumentu wraz z rejestracją przekazania przesyłki.

Baza wszystkich dokumentów zarejestrowanych w systemie. Zaawansowana filtracja pozwala szybko wyszukać potrzebny dokument. Statusy wskazują etap na jakim znajduje się korespondencja. Przydatne szczególnie w dużych firmach.

Rejestr poczty wychodzącej zastępuje Książkę Korespondencyjną Poczty Polskiej i jest przez nią akceptowany.

Moduł automatycznej aktualizacji pozwala utrzymanie programu w najnowszej wersji.