Wywóz nieczystości SQL 4.000

Program do obsługi firm zajmujących się wywozami nieczystości. Pozwala on zarządzać umowami z klientami, zleceniami usług, planowaniem trasówek. Do wykonanych usług możemy wystawić faktury zaś za opóźnienia w zapłacie wezwania zapłaty i noty odsetkowe. Wbudowany moduł książki korespondencyjnej pozwoli utrzymać porządek w korespondencji, zaś generatory dokumentów wystawić w szybki i prosty sposób dokumenty seryjne.

Główne okno programu:

Umowa z kontrahentem:

Zlecenie na wykonanie usługi:

Zaplanowanie trasy i terminów wywozu nieczystości:

Rejestry wystawionych dokumentów:

|Wystawianie faktur za wykonane usługi:

Dodatkowe raporty: