Sklep

Kategoria Opis
Spedycja i transport

Oprogramowanie dla transportu, spedycji i logistyki.

Listy przewozowe

Programy do wystawiania listów CMR, CIM, SMGS oraz krajowych listów przewozowych.

Wywóz nieczystości

Program dla firm zajmujących się wywozem nieczystności.

Korespondencja

Program do monitorowania poczty przychodzącej i wychodzącej oraz drukowania kopert i książki nadawczej.