Wdrożenie SpedTrans SQL 6.000 + program finansowo-księgowy CDN OPTIMA

STUDIUM PRZYPADKU
 

SPEDTRANS SQL 6.000 + PROGRAM FINANSOWO-KSIĘGOWY CDN OPTIMA 
WDROŻENIE W FIRMIE SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWEJ
 
 
CHARAKTERYSTYKA PROFILU KONTRAHENTA
 
     Firma spedycyjno-transportowa, obsługuje przewozy krajowe i międzynarodowe na terenie Unii Europejskiej. Dysponuje różnego rodzaju samochodami, monitorowanymi w systemie GPS. Posiada kilka oddziałów w Polsce, w każdym pracuje kilku spedytorów. 
 
STAN PRZED WDROŻENIEM
 
     W ciągu ostatnich kilku lat firma zanotowała rosnące przychody połączone z rozbudową struktury organizacyjnej i wzrostem zatrudnienia. Wzrost obrotów firmy nie przełożył się jednak na proporcjonalny przyrost dochodu ze względu na zwiększające się nakłady pracy administracyjnej i dodatkowe koszty ponoszone w wyniku obsługi większej ilości transakcji. 
Szybki rozwój i rozbudowa bazy klientów spowodowały nieproporcjonalnie duży wzrost zatrudnienia i kosztów.
Procesy związane z obiegiem dokumentów i rozliczeniami są nieoptymalne, w większości wykonywane ręcznie w kilku różnych systemach, a te same dane wprowadza się kilka razy do różnych aplikacji. Brak standardu dla analizy zyskowności zleceń, brak skutecznego nadzoru nad poziomem kosztów.
Zlecenia spedycji, zlecenia transportu oraz zlecenia wyjazdu są robione w prostych programach działających lokalnie w każdym oddziale. Wiele operacji robionych jest poza systemem lub mało wydajnie. Delegacje wypisywane są ręcznie. Podobnie analiza przepału i rozliczenia paliwa. Księgowanie sprzedaży, dokumentów kosztowych oraz delegacji jest robione ręcznie na podstawie poszczególnych dokumentów. Faktury wewnętrzne do kosztowych faktur zagranicznych wystawiane są w Excelu.
Nie wszyscy stali przewoźnicy mają podpisane umowy. Rozliczenia z przewoźnikami polegają na porównaniu zaplanowanych kosztów zlecenia z faktycznymi fakturami wystawionymi przez wykonawców na podstawie ich rzeczywistych kosztów. Po czym następuje wyjaśnianie różnic, co prowadzi do odrzucania faktur, dużej liczby faktur korygujących, opóźnień w płatnościach i wzajemnej niechęci.
 
OCZEKIWANY EFEKT
 
     Dane wprowadzane w oddziałach mają być dostępne w jednej wspólnej bazie danych i ma być ona jedynym pewnym źródłem danych.
Wszelkie standardowe i powtarzalne operacje, takie jak księgowania sprzedaży i kosztów powinny być robione automatycznie przy pomocy interfejsów wymieniających dane z systemem księgowym. Ważnym obostrzeniem jest, aby przekazane do księgowości dane były w 100% pewne i nie wymagały ręcznego przeksięgowywania, tj. poprawnie założona kartoteka kontrahenta, prawidłowy miesiąc księgowania z uwzględnieniem szczególnego momentu powstania obowiązku dla VAT, poprawne kursy walut dla operacji walutowych.
Faktury wewnętrzne wystawiane do zagranicznych faktur kosztowych mają być wystawiane w systemie i automatycznie księgowane interfejsem.
 
Dokumenty typu delegacje są powiązane ze zleceniami wyjazdu i powinny być wystawiane na ich podstawie. Część danych powinna się automatycznie wypełniać z dokumentów źródłowych. Księgowanie powinno się odbywać automatycznie interfejsem. 
 
Przepał i rozliczenia paliwa mają być ewidencjonowane i rozliczane w systemie. Tam, gdzie to możliwe, dane mają być pobierane interfejsem z systemu GPS.
 
W systemie mają być rejestrowane wszystkie elementy kosztów i przypisywane do zleceń.
Rozliczenia z przewoźnikami nie mogą być tak pracochłonne jak obecnie i ma to trwać krócej.
 
Zaproponowane rozwiązanie na mieć możliwość definiowania uprawnień do poszczególnych funkcji i zakresu danych.
 
ROZWIĄZANIE
 
Wybrano system zarządzania spedycją i transportem SpedTrans SQL oraz program finansowo-księgowy Comarch CDN Optima. W głównym biurze firmy zainstalowano centralną bazę danych systemu SpedTrans SQL, a w oddziałach końcówki do pracy zdalnej.
 • System jest zaprojektowany tak, aby użytkownik mógł w jednolity sposób obsłużyć procesy transportu i spedycji, w obrocie krajowym i międzynarodowym, niezależnie od formy dostawy i rodzaju przewoźnika.
 • Moduł rozliczeń z firmami transportowymi pozwala nadzorować i uzgadniać między firmami koszty zleceń, co eliminuje reklamacje, faktury korygujące i korekty księgowań.
 • Przygotowane interfejsy do CDN Optima pozwalają wykonywać automatycznie nawet do 90% księgowań i pobierać zwrotnie do systemu SpedTrans SQL dane dotyczące salda należności, przeterminowań oraz wykorzystania linii kredytowej klienta.
 • Łatwość tworzenia interfejsów pozwala na komunikację z różnymi systemami i usługami.
 • Skalowalność – dzięki wbudowanym mechanizmom wdrożeniowym możliwa jest rozbudowa systemu o kolejne moduły funkcjonalne
 
KORZYŚCI
 • Wzrosła wydajność pracowników Działu Spedycji, Działu Fakturowania, Działu Rozliczeń i Księgowości.
 • Poprawne wprowadzenie zlecenia transportu/spedycji znacząco przyspiesza wystawianie kolejnych dokumentów powiązanych tj. zlecenia wyjazdu, awizacji, faktury, delegacji.
 • Analiza zyskowności zleceń jest wiarygodna, a algorytm naliczania premii przejrzysty dla spedytorów.
 • Proces rozliczeń z firmami transportowymi jest w pełni nadzorowany i trwa krócej.
 • Wszystkie standardowe księgowania wykonywane są automatycznie.
 • Jest mniej pomyłek wynikających z powtórnego ręcznego wprowadzania danych.
 • SpedTrans SQL oraz CDN OPTIMA korzystają z tego samego silnika bazy danych, dzięki czemu integracja programów jest dużo prostsza i tańsza w bieżącym serwisie.
 
DODATKOWE INFORMACJE 
 
Dla zainteresowanych służymy referencjami oraz prezentacją on-line.
Zapraszamy do współpracy.

 

Załączone pliki: